Bij een calamiteit op je werk, zet jouw BHV-collega onmiddellijk een andere pet op en krijgt hij andere bevoegdheden.

Tijdens de BHV-opleiding leert hij:

  • Wat de taak is van de bedrijfshulpverlenerBHV'er
  • Welke rol hij vervult binnen de BHV-organisatie.

De BHV’er moet bij een calamiteit actief en adequaat handelend op kunnen treden. Hij moet dus:

  • De geldende procedures kennen.
  • De locatie met alle ruimten, hoeken en gaten op zijn duimpje kennen.
  • Weten welke materialen en middelen voor BHV beschikbaar zijn en waar die zich bevinden.
  • Deze kennis kunnen combineren afhankelijk van de calamiteit. Is het een beginnende brand of een onwelwording? Moet hij misschien overgaan tot ontruiming doordat naast het pand een vrachtwagen gas lekt?

De BHV’er moet dus veel. Sta je hier weleens bij stil?

De 5 rollen van de BHV’er

Natuurlijk wordt hem een aantal tools aangereikt en worden hem vaardigheden bijgebracht. Hij heeft verschillende rollen:

1e rol: Leren, oefenen en bijscholen

De BHV’er leert waar hij aan moet denken bij een beginnende brand, een ontruiming, bij een onwelwording of een hevig bloedende wond. Hij volgt hiervoor een BHV-cursus, doet ontruimingsoefeningen en wordt jaarlijks bijgeschoold.

2e rol: Vertalen

Hij moet de vertaalslag kunnen maken richting de professionele hulpverlening om die te voorzien van duidelijke, concrete informatie.

3e rol: Hulpverlenen

In afwachting van de brandweer of ambulance is hij degene die in die kostbare eerste minuten hulp verleent. Hij legt jou in de stabiele zijligging, hij verbindt jouw hevig bloedende been op de juiste manier met een drukverband, of start de reanimatie in die kostbare eerste minuten. Herstel, seconden.

4e rol: Coördineren en controleren

Bij een ontruiming heeft de BHV’er een coördinerende en controlerende rol. Zorgen dat de ontruiming georganiseerd verloopt, ervoor zorgen dat jij uit jezelf naar de verzamelplaats gaat of hiernaartoe doorverwezen wordt. Hij controleert de vaak vergeten ruimten, die ieder pand eigenlijk wel heeft.

5e rol: Voorkomen

De voorkomen-is-beter-dan-genezen-rol. Als hij door het pand loopt en ziet dat de nooduitgang geblokkeerd wordt, zorgt hij ervoor dat die weer wordt vrijgemaakt. Niet alleen in zijn belang. Nee, ook in jouw belang. Hij zorgt ervoor dat de nooddeur niet op slot zit.

Preventief en repressief zijn begrippen die hierbij passen. Preventief om te voorkomen dat het misgaat, repressief áls het misgaat.

De BHV’er is een ambassadeur van het veiligheidsbewustzijn. Hij zet veiligheid met regelmaat op de agenda, confronteert jou er weer mee als een ontruiming wordt geoefend. Elke medewerker moet weten wat hem te doen staat in geval van een calamiteit.

 

Bron: Dag van de BHV