BHV verplicht? Alle regels op een rij!

Op de werkvloer is het belangrijk dat er altijd een aanspreekpunt is in het geval van nood. Wie kan slachtoffers Eerste Hulp bieden wanneer er een bedrijfsongeval plaatsvindt of op juiste wijze handelen bij brand of ontruiming? En welke kennis moet je hebben om als BHV’er aangewezen te worden? We vertellen je graag alles over de regels van de Arbowet als het op BHV aankomt.

Welke taken heeft een BHV’er?

De naam zegt het al: een bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er een incident bij het bedrijf plaatsvindt. De Arbowet beschrijft de taken van de BHV’er in artikel 15 als volgt:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Een BHV’er moet dus opgeleid zijn om in geval van nood de werknemers en aanwezige personen in veiligheid te brengen. De BHV’er moet weten hoe je veilig een brand bestrijdt of beperkt en hoe je mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Daarnaast moet de BHV’er weten hoe je bij een ongeval de hulpdiensten alarmeert en eerste hulp verleent tot de hulpdiensten ter plaatse komen. Denk hierbij aan reanimeren of het aanleggen van een verband. Een enorm belangrijk aspect tijdens het werk van de BHV’er is de eigen veiligheid. Een BHV’er moet daarom getraind zijn om de situatie in te kunnen schatten en vervolgens op veilige wijze te kunnen handelen.

Wat staat er in de Arbowet?

In de Arbowet staat in hoeverre bedrijfshulpverlening (Artikel 3) verplicht is. Hierbij worden ook de aanwezigheid, taken en opleiding van bedrijfshulpverleners (Artikel 15) beschreven.

Artikel 3:
Bedrijven zijn verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van BHV. Dit omvat EHBO, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Daarnaast moeten werknemers bij gevaar voor de eigen veiligheid, of die van anderen, op juiste wijze kunnen handelen om gevolgen te voorkomen.
omschrijft de verplichting tot BHV. Bedrijven zijn verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Artikel 15:
Werkgevers moeten zich laten ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Dit artikel beschrijft ook de taken van de BHV’ers en de benodigde opleiding en uitrusting. Zij hebben dit nodig om de bijbehorende taken zo goed mogelijk uit te voeren.

BHV is dus verplicht voor alle bedrijven. Het gaat om bedrijven met één of meer werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen hierin mee. Het is niet verplicht als je een eenmanszaak hebt of helemaal alleen werkt. Zodra je af en toe vakantiehulp, bezoekers of klanten over de vloer hebt, moet je voor de BHV zorgen.

Aantal benodigde BHV’ers per werknemer.

Iedere medewerker binnen een bedrijf kan en mag BHV’er zijn. De wet schrijft voor dat er voldoende BHV’ers binnen een bedrijf of organisatie moeten zijn, maar geeft geen duidelijkheid over hoeveel precies. Het benodigde aantal is namelijk afhankelijk van diverse factoren.

Op basis van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever het juiste aantal BHV’ers vaststellen. Uit de RI&E blijken de restrisico’s van het bedrijf. Dit zijn risico’s die niet kunnen worden voorkomen. De BHV’er is er om deze risico’s af te dekken.

Naast alle restrisico’s moet je ook rekening houden met de volgende factoren:

  • De aanwezige personen in het bedrijf en hun mate van zelfredzaamheid;
  • Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten;
  • De aard, grootte en complexiteit van het gebouw.

Tot slot: houd bij de hoeveelheid BHV’ers ook rekening met thuiswerken, ziekte en verlof of vakantie. Het mag natuurlijk niet voorkomen dat alle BHV’ers tegelijkertijd thuiswerken of met vakantie zijn.

Meer informatie over de RI&E kan je vinden op www.rie.nl.