BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.
Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers vaststellen. Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u heeft alle regels over bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers op een rij.
Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u heeft alle regels en verplichtingen over bedrijfshulpverlening overzichtelijk gebundeld in één document.
Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15.
Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als u hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld heeft, riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.
Het organiseren van de BHV is een hele klus. Zo heeft u de RI&E, een BHV-plan, BHV’ers en BHV-materialen. Maar denk ook aan de veranderingen in uw bedrijf, zoals uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of meer personeel.
Op school heeft u regelmatig buitenschoolse activiteiten, zoals uitstapjes, excursies, schoolreisje, schoolkamp of een sportdag. Wat betekent dat voor de BHV? Moet BHV geregeld zijn tijdens deze buitenschoolse activiteiten?
Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV’ers op peil te houden. Dit betekent (afhankelijk van onder meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na of bijscholing van BHV’ers zal moeten plaatsvinden.
Een BHV-plan beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en procedures die gevolgd moeten worden als er een incident is.
Elke werkgever moet altijd minimaal één bedrijfshulpverlener aanwijzen. In kleine bedrijven mag hij dat ook zelf zijn. Het is toegestaan om met andere bedrijven samen te werken op het gebied van bedrijfshulpverlening.
Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht.
Een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen: Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en Een plan voor het oplossen ervan.
De RI&E (Risico Inventarisatie & – Evaluatie) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in artikel 5 van de Arbowet.
Werkgevers kunnen zelf een een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E opstellen, maar makkelijker is het om gebruik te maken van een RI&E voorbeeld op RIE.nl. RIE.nl biedt voor veel verschillende branches een hulpmiddel bij het opstellen van een RI&E, het zogenaamde RI&E-instrument. De instrumenten zijn door brancheorganisaties ontwikkeld. Hierdoor zijn de risico’s die aan bod komen toegespitst op de veel voorkomende risico’s in de branche. Het voordeel van het gebruik van een branche RI&E-instrument is dat bedrijven niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar kunnen profiteren van de kennis die er in de branche al aanwezig is over de risico’s en oplossingen in de branche. Het RI&E-voorbeeld voor uw bedrijf is eenvoudig te vinden in het ABC-menu aan de rechterkant van de website van RIE.nl.
Voor de kinderopvang is er een branche risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E beschikbaar. Deze RI&E is ontwikkeld door FCB, de arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in o.a. de kinderopvang. In de Kinderopvang bestaan verschillende werksoorten. Deze bepalen de risico’s die een rol spelen. Denk hierbij aan agressie, fysieke belasting, infectieziekten of werkdruk.
De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.
Na het afronden van de BHV e-learning en/of de praktijkbijeenkomst kunt u uw certificaat downloaden vanuit de 112BHV-Academy. Het certificaat is te vinden in uw profiel onder “bewijsstukken”.
Op het moment van inschrijven kunt u kiezen voor de abonnementsversie van onze cursus of de eenmalige cursus. Bij het abonnement krijgt u jaarlijks een uitnodiging en de mogelijkheid om u aan te melden voor de praktijkbijeenkomst.

Staat uw vraag er niet bij?
Vul dan hier uw vraag in

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden