Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Heb je een vraag of wil je meer informatie over het volgen van een training bij 112BHV? Hieronder vind je de veelgestelde vragen.

Ga naar www.112bhv.nl en klik rechts bovenaan op Inloggen E-learning. Vervolgens verschijnt er een inlogscherm waar je jouw inloggegevens kunt invullen. Je inloggegevens heb je via e-mail ontvangen.
Het e-mailadres dat je invoert bij het opvragen van een nieuw wachtwoord moet corresponderen met het e-mailadres dat in de 112BHV Academy bekend is. Controleer ook je spam.
Je kunt je training te allen tijde verplaatsen. Het kosteloos verplaatsen van de training kan tot 14 werkdagen voor aanvang. Binnen 14 dagen brengen we verplaatsingskosten in rekening. Dit is conform onze algemene voorwaarden.
Wij geven voor onze trainingen geen vrijstellingen. Je moet aan elk onderdeel van de training deelnemen zodat de train(st)er je competent kan verklaren.
De e-learning staat voor je klaar in de 112BHV Academy (je persoonlijke account) onder het kopje E-learning.
Je gebruikersnaam bestaat uit de combinatie van je voornaam, achternaam en geboortedatum. Voorbeeld: JanJansen16051970
Wanneer je persoonlijke gegevens niet (meer) correct vermeld staan, neem dan contact met ons op via info@112bhv.nl of 035-7605112
De arbocoördinator coördineert de arbotaken en het arbobeleid en de preventiemedewerker heeft een uitvoerende functie.
HSE staat voor Health, Safety & Environment, QHSE staat voor Quality, Health, Safety & Environment.
BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in je bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van je werknemers en andere aanwezigen bedreigen.
Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers vaststellen.
Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.
Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15.
Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als je hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld hebt, riskeer je een boete. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.
Op school heb je regelmatig buitenschoolse activiteiten, zoals uitstapjes, excursies, schoolreisje, schoolkamp of een sportdag. Wat betekent dat voor de BHV? Moet BHV geregeld zijn tijdens deze buitenschoolse activiteiten?
Het BHV-certificaat van 112BHV heeft conform de richtlijnen van het NIBHV een geldigheidsduur van 1 jaar. Wij vinden het belangrijk om regelmatig de procedures en handelingen te herhalen. Want weet je na een jaar nog wat je precies moet doen bij bijvoorbeeld een reanimatie? Waarschijnlijk niet. Als je in een situatie komt dat je als BHV’er moet optreden, wil je adequaat kunnen handelen. Regelmatig oefenen blijft daarom belangrijk.
Een BHV-plan beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en procedures die gevolgd moeten worden als er een incident is.
Wanneer er in jouw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, ben je verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht.
Een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen: Een lijst met alle risico’s in je bedrijf en Een plan voor het oplossen ervan.
Voor de kinderopvang is een branche risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E beschikbaar. Deze RI&E is ontwikkeld door FCB, de arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in o.a. de kinderopvang. In de Kinderopvang bestaan verschillende werksoorten. Deze bepalen de risico’s die een rol spelen. Denk hierbij aan agressie, fysieke belasting, infectieziekten of werkdruk.
De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is een van die maatregelen.
Na het afronden van de BHV e-learning en/of de praktijkbijeenkomst kunt je jouw certificaat downloaden vanuit de 112BHV Academy.
Op het moment van inschrijven kun je kiezen voor de abonnementsversie van onze cursus of de eenmalige cursus. Bij het abonnement krijg je jaarlijks een uitnodiging en de mogelijkheid om je aan te melden voor de praktijkbijeenkomst.
Het Hoofd BHV Operationeel maakt actief deel uit van het BHV-team en geeft er leiding aan tijdens incidenten en calamiteiten. Het Hoofd BHV Strategisch houdt zich bezig met het veiligheidsbeleid van de organisatie.
De EHBO trainingen van 112BHV zijn Rode Kruis gecertificeerd. Bij de BHV, ploegleider en Hoofd BHV trainingen verstrekken we standaard een 112BHV certificaat. Voor incompany is het ook mogelijk om een andere certificering aan te vragen.
EHBO- en reanimatiecursussen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt sowieso een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding.
De studieduur van een BHV- of EHBO-e-learning varieert van 2 tot 8 uur.
Een adaptieve e-learning past zich aan op basis van de kennis die je al hebt.
Ja, 4 uur praktijktraining is voldoende. Dit komt doordat je de theoretische kennis al opdoet met e-learning.
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De checklist is een vragenlijst uitgewerkt als doorlichtings- en screeningsysteem. De “aannemers” zijn bedrijven die voor en bij anderen (de opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten.
Je moet een VOL-VCA-diploma hebben als je risicovol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt en a) operationeel leidinggevende bent of b) zzp'er bent die als onderaannemer (volgens een resultaatverplichting) werkt.
Je moet een B-VCA-diploma hebben als je risicovol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt. Ben je operationeel leidinggevende? Dan moet je geen B-VCA, maar VOL-VCA hebben. Dit laatste geldt ook voor zzp'ers die als onderaannemer werken (volgens een resultaatverplichting).
Een VCA-diploma is wettelijk niet verplicht maar wel verstandig om te behalen. Ook kan een VCA-diploma vanuit een werkgever verplicht worden gesteld voor het personeel. Dit geldt niet alleen voor eigen personeel en personeel van onderaannemers, maar ook voor ZZP’ers, tijdelijke krachten en stagiaires.
In het lesmateriaal zijn veel oefenvragen opgenomen, zodat je je goed kunt voorbereiden op het VCA-examen (B-VCA en VOL-VCA). Als afsluiting van je zelfstudie of opleiding is het goed om een beeld te krijgen hoe de examenvragen eruit zien. Bekijk daarom gratis een VCA-proefexamen. Er is één proefexamen voor Basis, VOL.
In het lesmateriaal is een code voor een online proefexamen opgenomen. Je kunt op www.vca-proefexamens.nl tegen een kleine vergoeding meer oefenexamens maken en je kans op een goed resultaat bij het echte VCA-examen aanzienlijk verhogen. Je kunt daar kiezen voor proefexamen B-VCA en VOL-VCA. Via trainingen oefen je met honderden VCA-vragen. Na alle trainingen op VCA-proefexamens krijg je advies of tips om de hoogste score op je examen VCA te behalen.
Verplaatsen van een VCA-examen is tot 8 dagen voor het examen kosteloos mogelijk. Daarna moet je het volledige examengeld betalen.
Bij de VCA examens kun je maximaal 100 punten per vraag behalen. Je bent voor het B-VCA examen geslaagd als je minimaal 2.580 van de 4.000 punten (64,5%) hebt behaald. Je bent voor het VOL-VCA examen geslaagd als je minimaal 4.515 van de 7.000 punten (64,5%) hebt behaald.
De uitslag van je VCA- examen vind je uiterlijk na 3 werkdagen terug via het VCA Centraal Diploma Register (CDR). Als je examen doet voor VCA, ontvang je de uitslag (en het digitale diploma) binnen 1 week. Bij overige examens ontvang je de uitslag in elk geval binnen 6 weken.
Als je het VCA-diploma hebt behaald en hij nog steeds geldig is, dan staan jouw diplomagegevens geregistreerd in het VCA Centraal Diploma Register (CDR). Als jouw diplomagegevens daarin staan, dan is dat het officiële bewijs dat je het VCA-diploma hebt behaald en dat die geldig is. Het is niet noodzakelijk dat je een papieren VCA-diploma in je bezit hebt. Het Centraal Diploma Register is leidend.
Voor basisveiligheid is het mogelijk voorleesexamen te doen. Je kunt de tekst van de vragen en antwoorden laten voorlezen door de computer. Voor VOL VCA en VIL VCU is dit niet mogelijk. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht. Zij moeten ook veiligheidsinstructies goed kunnen lezen en begrijpen.
Kandidaten die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn, kunnen meedoen aan een voorleesexamen Basisveiligheid VCA (B-VCA). Het voorleesexamen Basisveiligheid VCA wordt via de computer afgenomen.
In veel landen wordt een vergelijkbaar systeem als de VCA gehanteerd of ontwikkeld. Alleen België heeft een volledig equivalent systeem met bijbehorende structuur. België, Duitsland en Nederland erkennen elkaars systemen al.
Het doorlopen van de B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU e-learning modules duurt gemiddeld 8 uur.
Sinds begin 2022 worden er standaard digitale certificaten + pasjes verstrekt. Daarnaast kun je altijd via het diplomaregister aantonen dat je een VCA diploma hebt.
Neem naar het VCA-examen altijd een origineel en geldig legitimatiebewijs mee; paspoort, Nederlands rijbewijs of identiteitskaart. Daarnaast gelden de volgen regels met betrekking tot het examen:
ATEX is de afkorting van de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en is synoniem voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.
ATEX is de afkorting van de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en is synoniem voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.
Als je een van onze trainingen gevolgd hebt, ontvang je een bewijs van deelname. Met de e-learning ATEX Basisprincipes Ex 001 leg je een goede basis om je verder te verdiepen. Je kunt na de online training ook deelnemen aan het officiële IECEx 05-examen, de e-learning bereidt je hier goed op voor. Als je slaagt voor het IECEx 05-examen, ontvangt je een “Attestation”.
Om in het bezit te komen van het persoonscertificaat is het maken van het ATEX-examen een vereiste. Dit is een onafhankelijk examen dat wordt afgenomen door de Koninklijke PBNA. Door een ATEX-training te volgen, bereid je je goed voor op dit examen.
Bedrijven moeten aan kunnen tonen dat iedere medewerker die in een explosiegevaarlijke omgeving werkt, voldoende onderricht is. Dit betekent dat je een goede ATEX-training gevolgd moet hebben. Om te laten zien dat je voldoende opgestoken hebt van deze training kun je deze afsluiten met een theorie- en/of praktijkexamen. Haal je hier een voldoende voor, dan ontvang je een Attestation.
Ja, de ATEX-richtlijnen schrijven voor dat je voldoende kennis hebt. Die kun je verkrijgen door onze ATEX-trainingen te volgen. Je moet deze trainingen regelmatig herhalen, omdat wet- en regelgeving en internationale standaarden (in dit geval de IEC 60079-serie) regelmatig vernieuwd worden op basis van nieuwe methoden, technieken en inzichten.
Voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in of rondom elektrotechnische installaties. NEN 3140 is de standaard als het gaat om exploitatie, onderhoud, inspectie en beheer van elektrische arbeidsmiddelen.
De e-learning bevat alle theorie die je moet weten. Na het volgen van de e-learning ben je helemaal up-to-date. Wil je nu ook nog weten hoe je die theorie in de praktijk toepast? Volg dan de blended variant.
Na afronding van de NEN-training ontvang je een bewijs van deelname. Dit is drie jaar geldig.