Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als je hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld heeft, riskeer je een boete. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.

In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als je de Arbowetgeving overtreedt.

De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:

  • hogere boetes;
  • hogere straffen bij herhaalde overtreding;
  • stilleggen van bedrijfsonderdelen;
  • last onder dwangsom;
  • geen tussenkomst van de rechter.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden