Wat is de boete als BHV niet is geregeld?


Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als u hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld heeft, riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.

Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u leest alles over de verplichtingen én boetes.

In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt.

De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:

  • Hogere boetes
  • Hogere straffen bij herhaalde overtreding
  • Stilleggen van bedrijfsonderdelen
  • Last onder dwangsom
  • Geen tussenkomst van de rechter

Meer informatie over deze wet vindt u in de brochure ‘Overtredingen strenger bestraft‘.

Welke boetes riskeert u?

Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl en klik rechtsonder op de button ‘Boetes & sancties’. De boetes voor BHV hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet:

  • Artikel 3, lid 1, paragraaf e
  • Artikel 15

Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom u BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en klanten.

Wat moet ik nu regelen?

Wilt u als ondernemer weten wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van de sociale wetten en regels? Wilt u weten wat u moet regelen? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl. Klik op de situatie die bij u hoort en u heeft in een paar stappen de juiste informatie.

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen