Privacy- en cookieverklaring

Privacy

112BHV begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat 112BHV zorgvuldig om met deze informatie. 112BHV houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 112BHV heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt 112BHV uit welke gegevens 112BHV van u nodig heeft en waarvoor 112BHV ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

112BHV slaat de persoonsgegevens die 112BHV van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die 112BHV ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanvraag van een brochure of kostenoverzicht, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met 112BHV opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

112BHV gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat 112BHV zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • 112BHV anonimiseert de persoonsgegevens die 112BHV gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • 112BHV kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is 112BHV wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt 112BHV tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt 112BHV samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat 112BHV door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. 112BHV deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt 112BHV alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

PlusPort en uw gegevens

PlusPort is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties en bevindt zich de E-learning.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

112BHV beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. 112BHV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan 112BHV uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal 112BHV de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken.

U kunt 112BHV vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat 112BHV uw gegevens beperkt gebruikt. 112BHV kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op via 035-204 3582. 112BHV reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert 112BHV eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer 112BHV volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal 112BHV u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment 112BHV uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen (klik hier  voor onze contactgegevens).

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

112BHV maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. 112BHV gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt 112BHV gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Hoe u dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Zodra u via uw browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan 112BHV niet controleren of u zich heeft afgemeld.

Werking functionele cookies

112BHV gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat 112BHV snel de juiste informatie toont wanneer u op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die 112BHV gebruikt

 • Cookiemelding-cookie
  Het Cookiemelding-cookie onthoudt of uw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat 112BHV hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.
 • Inloggen-cookie
  Dankzij het Inloggen-cookie kunt u inloggen op PlusPort.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt 112BHV om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt 112BHV om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die 112BHV gebruiken

 • Google AdWords-cookie
  Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie u binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe 112BHV ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Hotjar-cookie
  Het Hotjar-cookie houdt bij waar u klikt op de website. Hierdoor kan 112BHV de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe 112BHV ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Visual Website Optimizer-cookie
  Het Visual Website Optimizer-cookie houdt bij waar u klikt op de website. Hierdoor kan 112BHV de website-ervaring verbeteren. Lees in het Visual Website Optimizer Privacy Statement hoe 112BHV ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijgt u een melding. Hierin kunt u toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na uw toestemming geeft 112BHV derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst 112BHV advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan 112BHV met elkaar combineren. Dit doet 112BHV zodat we u, aan de hand van wat u online doet, advertenties kunnen tonen waar u iets aan kunt hebben. 112BHV doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die 112BHV gebruikt

 • Google Analytics-cookie
  Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruikt 112BHV voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar u iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe 112BHV ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Functionaris gegevensbescherming

112BHV heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

112BHV kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe 112BHV uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies 112BHV gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. 112BHV heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2021.