Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Waarom is BHV verplicht?

Iedere werkgever is verplicht de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen met de RI&E. De BHV verplichting wordt omschreven in de Arbowet.

  • Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.
  • Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

BHV verplicht voor alle bedrijven

De BHV-verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heb je een eenmanszaak? Alleen als je écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV-verplichting. Heb je echter af en toe mensen over de vloer, zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten, dan is BHV verplicht.

Taken BHV

Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Meer over de BHV taken.

Aantal BHV’ers

Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de BHV’er afwezig is. De wet schrijft daarom voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand in actie kunnen komen bij een calamiteit. Wij adviseren daarom minimaal twee BHV’ers op te leiden.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet je rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Lees meer over het aantal BHV’ers.

Boetes

Houd er rekening mee dat de Nederlandse Arbeidsinspectie hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet geregeld is, terwijl BHV verplicht is. Dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro’s.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden