Volgens de Arbowet moet elke organisatie een preventiemedewerker hebben. Er zijn organisaties die daarnaast een arbocoördinator hebben. Die heeft soms ook de functie van preventiemedewerker. Het grootste verschil is dat de arbocoördinator arbotaken en arbobeleid coördineert en dat de preventiemedewerker uitvoerend optreedt bij incidenten en calamiteiten. Een ander belangrijk verschil is dat de preventiemedewerker een formele aanstelling en ontslagbescherming heeft en dat de arbocoördinator een ‘gewone’ werknemer is en geen ontslagbescherming heeft.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden