Wat is de geldigheidsduur van een BHV-certificaat?


Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV’ers op peil te houden. Dit betekent (afhankelijk van onder meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na of bijscholing van BHV’ers zal moeten plaatsvinden.

Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u heeft alle regels over bedrijfshulpverlening en het opleiden van BHV’ers op een rij.

Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De grootte van uw bedrijf, bedrijfsactiviteiten, gebouw waarin u bent gehuisvest, de omgeving en de risico’s van uw bedrijf bepalen of u jaarlijks of tweejaarlijks uw BHV’ers moet opleiden.

Het BHV-certificaat van 112bhv.nl heeft conform de richtlijnen van het NIBHV een geldigheidsduur van 1 jaar. Wij vinden het belangrijk om regelmatig de procedures en handelingen te herhalen. Want weet u na een jaar nog wat u precies moet doen bij bijvoorbeeld een reanimatie? Waarschijnlijk niet. Als u in een situatie komt dat u als BHV’er moet optreden, wilt u adequaat kunnen handelen. Regelmatig oefenen blijft daarom belangrijk.

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen