BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in je bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van je werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Lees meer over de BHV verplichting en de taken van een BHV’er.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden