Voor de kinderopvang is er een branche risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E beschikbaar. Deze RI&E is ontwikkeld door FCB, de arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in o.a. de kinderopvang. In de Kinderopvang bestaan verschillende werksoorten. Deze bepalen de risico’s die een rol spelen. Denk hierbij aan agressie, fysieke belasting, infectieziekten of werkdruk.

Of dit in jouw organisatie speelt, blijkt uit je risico-inventarisatie. Met de RI&E voor de kinderopvang, de zogenaamde Risicomonitor, inventariseer je eenvoudig op locatieniveau de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden