RI&E bij kinderopvang


Voor de kinderopvang is er een branche risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E beschikbaar. Deze RI&E is ontwikkeld door FCB, de arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in o.a. de kinderopvang. In de Kinderopvang bestaan verschillende werksoorten. Deze bepalen de risico’s die een rol spelen. Denk hierbij aan agressie, fysieke belasting, infectieziekten of werkdruk. Of dit in uw organisatie speelt, blijkt uit uw risico-inventarisatie. Met de RI&E voor de kinderopvang, de zogenaamde Risicomonitor, inventariseert u eenvoudig op locatieniveau de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid. De RI&E voor de kinderopvang vindt u eenvoudig via de website van RIE.nl. Klik aan de rechterkant op de letter K van kinderopvang.

Aan de slag met de RI&E

Wilt u weten hoe u in 6 stappen zowel de RI&E als de BHV op orde krijgt? Het handige 6-stappenplan van RI&E naar BHV helpt u op weg.

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u hulp bij het maken van uw RI&E. Onze veiligheidskundigen kunnen de RI&E voor u opstellen. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 035 – 760 47 80.

Een stap voor stap handleiding vindt u in de brochure van Steunpunt RI&E Aan de slag met RI&E.

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen