Hoe bereken ik het aantal BHV’ers?


Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers vaststellen.

Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u heeft alle regels over bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers op een rij.

Voldoende BHV’ers

De Arbowet bepaalt alleen dat een werkgever ‘voldoende BHV’ers’ moet aanstellen, maar noemt geen aantallen. Hoeveel BHV’ers u nodig heeft, hangt af van de volgende factoren:

 • ernst van de restrisico’s
 • grootte en complexiteit van het gebouw
 • het aantal aanwezigen (inclusief bezoekers)
 • het aantal niet-zelfredzame personen
 • de ligging van het gebouw (afgelegen of op een bedrijventerrein)
 • aanwezigheid BHV’ers (bij vakantie, verlof, ziekte)
 • opkomsttijd hulpdiensten (ambulance, brandweer)
 • risico’s uit de omgeving

De risico’s bepaalt u aan de hand van de RI&E. Voor ‘echte’ arbeidsrisico’s – machineveiligheid, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting – neemt u op basis van de RI&E preventieve maatregelen. Maar voor bepaalde risico’s kunt u geen maatregelen nemen, de zogenaamde restrisico’s. De BHV’er is er om de restrisico’s die niet voorkomen kunnen worden, af te dekken. Het gaat om ongevallen, branden en het evacueren van medewerkers. Op basis van die restrisico’s moet u zich afvragen hoeveel BHV’ers nodig zijn om in een noodsituatie werknemers in veiligheid te brengen.

Er moet altijd ten minste één BHV’er aanwezig zijn, ook in ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuiswerkt. In geval van nood kan een BHV’er die thuis is natuurlijk geen eerste hulp verlenen, een brand blussen of zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden.

Houd rekening met vakantie, ziekte en verlof: voorkom boete

In de praktijk komt het vaak voor dat er vooral in vakantieperiodes geen of niet genoeg BHV’ers aanwezig zijn. U moet hier scherp op letten, want de boete voor de afwezigheid van een BHV’er is € 3.000, en kan bij herhaling zelfs oplopen tot € 9.000,-

Ziekte en verlof zijn geen goede redenen om geen BHV’er in huis te hebben. Als u dus in een kleine organisatie werkt en maar één werknemer opgeleid heeft als BHV’er, heeft u een probleem als deze werknemer ziek is of op vakantie gaat. U moet daarom voldoende werknemers een opleiding tot BHV’er laten volgen. Dan komt u nooit zonder BHV’er te zitten.

 • Werkgever als BHV’er: in kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om de BHV-taken over te nemen.
 • Samenwerken: het is ook mogelijk dat bedrijven samenwerken met omliggende bedrijven zodat zij over voldoende BHV’ers beschikken. Lees meer over samenwerken op gebied van BHV
 • Handreiking: meer informatie vindt u in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.
Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen