Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?


Een risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E, bestaat uit twee dingen:

  • Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf.
  • Een plan voor het oplossen van risico’s in uw bedrijf.

Als ondernemer loopt u risico’s. Het product waarin u investeert, moet aanslaan. Uw klanten moeten betalen. Er mag niet ingebroken worden in uw bedrijf. Risico’s horen nu eenmaal bij het ondernemerschap. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel werk? Dan staat de productie stil, of u moet het met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Kortom, behoorlijke risico’s.

Met een risico-inventarisatie zet u de risico’s op een rij

Met een RI&E zet u alle bedrijfsrisico’s op een rij en kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Ook het financiële risico.

Onderstaand filmpje legt kort en helder uit wat de RI&E inhoudt.

RI&E verplicht voor uw bedrijf?

De RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor vrijwel alle ondernemers met personeel. Inspectie SZW controleert dit. Ontdek hier of u ook RI&E-plichtig bent.

De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld.

Aan de slag met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wilt u weten hoe u in 6 stappen zowel de RI&E als de BHV op orde krijgt? Het handige 6-stappenplan van RI&E naar BHV helpt u op weg.

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u hulp bij het maken van uw RI&E? Onze veiligheidskundigen kunnen de RI&E voor u opstellen. Bel voor meer informatie naar 035 – 7 60 47 80.

Een stap voor stap handleiding vindt u in de brochure van Steunpunt RI&E: Aan de slag met RI&E.

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen