Een risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E, bestaat uit twee dingen:

  • Een lijst met alle risico’s in je bedrijf.
  • Een plan voor het oplossen van risico’s in je bedrijf.

Als ondernemer loop je risico’s. Het product waarin je investeert, moet aanslaan. Je klanten moeten betalen. Er mag niet ingebroken worden in je bedrijf. Risico’s horen nu eenmaal bij het ondernemerschap. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel werk? Dan staat de productie stil, of je moet het met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Kortom, behoorlijke risico’s.

Met een risico-inventarisatie zet je de risico’s op een rij

Met een RI&E zet je alle bedrijfsrisico’s op een rij en kun je de risico’s voor je personeel en jouw bedrijf terugdringen. Ook het financiële risico.

RI&E verplicht voor jouw bedrijf?

De RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor vrijwel alle ondernemers met personeel. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert dit.

De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden