De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

Want stel je eens voor: het brandalarm gaat af en al je collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek en een duwpartij bij de uitgang. Het is daarom van belang dat al je medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doe je door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren, de aanwezige risico’s en de ervaring van de BHV-organisatie. In de RI&E moet worden opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. Het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

112BHV kan jouw BHV’ers begeleiden en ontruimingsoefeningen organiseren. Lees meer over de ontruimingsoefening van 112BHV.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden