Inleiding Arbowet voor Professionals

Wil je weten waar de Arbowet over gaat en wat het belang ervan is?

Ben je benieuwd naar wat de Arbeidsomstandighedenwet (ook bekend als de Arbowet) inhoudt en waarvoor het dient? Deze wet bepaalt hoe werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers de gezondheid, veiligheid en het welzijn op de werkvloer moeten bevorderen. De Arbowet is een kaderwet die algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt, maar geen gedetailleerde regels bevat.

Trainingsinformatie

Tijdens deze training leer je over de inhoud van de Arbowet, de belangrijke bepalingen voor jouw organisatie en de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Je krijgt ook inzicht in het feit dat wetgeving rondom arbeidsomstandigheden meer omvat dan alleen de Arbowet, zoals het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbocatalogus. Deze zijn ook van belang voor jouw organisatie.

Deze training is interessant voor leidinggevenden, OR-leden, PVT-leden, facilitair medewerkers en andere professionals die willen kennismaken met de wet- en regelgeving rondom veilig en gezond werken. Ook wil je weten hoe de bepalingen uit de wetgeving georganiseerd zijn in jouw organisatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Arbowet en regelgeving
 • Veiligheidsprofessionals
 • Verplichtingen werkgever en werknemer
 • Risico’s op de werkplek
 • Systematisch veilig werken
 • Nederlandse Arbeidsinspectie en arbeidsongevallen
 • Bedrijfsgezondheidszorg

Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kun je:

 • De basiselementen van Arbowet- en regelgeving aangeven
 • De taken en bevoegdheden van de verschillende veiligheidsprofessionals binnen de Arbowet en -regelgeving herkennen
 • De verplichtingen van werkgever en werknemer schetsen
 • De risico’s op de werkplek schetsen
 • Een aantal middelen om systematisch veilig te werken benoemen
 • De rol en taken van de Nederlandse Arbeidsinspectie in eigen woorden vertellen
 • De wetgeving over bedrijfsgezondheidszorg in grote lijnen reproduceren

Bewijs van deelname
Na het volgen van de training ontvang je een bewijs van deelname ‘Inleiding Arbowet voor Professionals’.