NEN3140 Voldoende Ondericht Persoon (VOP) en Vakbekwaam Persoon (VP)

NEN 3140 voor elektrische laagspanningsinstallaties

Wanneer je werkt aan elektrische laagspanningsinstallaties is het noodzakelijk om de instructies van de NEN-3140-norm te volgen. Een instructie is cruciaal om elektrotechnische risico’s inzichtelijk te krijgen. Tijdens deze online training ga je aan de slag met de theorie van het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan elektrotechnische installaties en het veilig gebruiken van machines en gereedschappen. Je volgt deze training in onze moderne online leeromgeving.

 

Trainingsinformatie

Wanneer je werkt aan elektrische laagspanningsinstallaties is het noodzakelijk om de instructies van de NEN-3140-norm te volgen. Een instructie is cruciaal om elektrotechnische risico’s inzichtelijk te krijgen. Tijdens deze online training ga je aan de slag met de theorie van het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan elektrotechnische installaties en het veilig gebruiken van machines en gereedschappen. Je volgt deze training in onze moderne online leeromgeving.

Aanpak
In deze e-learningmodule ontwikkel je theoretische kennis die je in staat stelt elektrotechnisch veilig en gezond te werken. Je koppelt die kennis direct aan je dagelijkse praktijk met behulp van actuele casuïstiek.

Je werkt nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Vanuit Arbowet- en regelgeving worden eisen gesteld om zo veilig en gezond mogelijk te werken. De NEN 3140 beschrijft hoe je dit kunt bewerkstelligen. Met deze certificering laat je zien dat je veilig werkt, procedures kent en risico’s kunt inschatten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Relevante kennis van de NEN 3140 en Arbowet- en regelgeving.
 • Inzicht in gevaren bij het werken met elektriciteit.
 • Personeel, taken en aanwijzingen.
 • Gebruik van veilig materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Beginselen voor het veilig uitvoeren van onderhoud.
 • Veilig werken aan of in de nabijheid van spanningsloze, onder spanning staande en spanningsvoerende delen.
 • Basisbeginselen elektrotechniek.

Na afloop van de training:

 • Draag je direct bij aan een veiligere situatie bij elektrotechnische werkzaamheden.
 • Kun je alle instructies van de NEN-3140-norm opvolgen.
 • Draag je bij aan inzicht in onveilige werksituaties.
 • Werk je efficiënt qua tijd en aanpak

Bewijs van deelname
Na afronding van deze training ontvang je een certificaat van deelname van 112BHV met een geldigheidsduur van 3 jaar.