Hoofd BHV Operationeel

Met deze training kun je aan de slag als hoofd BHV operationeel.

Wil jij de vaardigheden en kennis verwerven om de vertaalslag te maken van BHV-beleid naar uitvoering? Dan is de training Hoofd BHV Operationeel iets voor jou. Tijdens deze praktijkgerichte training wordt de rol van het Hoofd BHV Operationeel geoefend tijdens diverse realistische scenario’s met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, het uitvoeren van een ontruiming en brandbestrijding.

Tijdens de opleiding kijken we of je de benodigde vaardigheden en kennis hebt ontwikkeld. Wanneer je de opleiding met succes doorlopen hebt, ontvang je het certificaat Hoofd BHV Operationeel van 112BHV.

 

Startmomenten

Trainingsinformatie

Deze training bestaat uit 2 lesdagen, waarbij op dag 1 de nadruk ligt op de rol en inhoud van de functie en op dag 2 diverse scenario’s worden geoefend om de leidinggevende vaardigheden onder de knie te krijgen. Tevens wordt er een acteur ingezet om de oefeningen zo realistisch mogelijk te maken. Tijdens de training wordt de deelnemer beoordeeld op de praktijkhandelingen die worden verricht. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een certificaat.

De opleiding Hoofd BHV Operationeel is bedoeld voor mensen die op operationeel niveau verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de BHV in een organisatie. En voor (toekomstige) hoofden en plaatsvervangende hoofden BHV die operationeel leiding geven aan de BHV tijdens een calamiteit. Je moet in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wetgeving
  • Indeling BHV-organisatie
  • Bedrijfsnoodorganisatie
  • Ontruimingsplan, BHV-plan en ontruimingsplattegronden
  • Risicoanalyse
  • Operationeel leidinggeven
  • Communicatie
  • Evaluatie en nazorg

In de opleiding Hoofd BHV Operationeel leert een Hoofd BHV (of plaatsvervangend Hoofd BHV) de benodigde kennis en vaardigheden om een praktische invulling te geven aan het BHV-beleid in de organisatie en de eigen organisatie te adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Bewijs van deelname
Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt ontvang je het certificaat Hoofd BHV Operationeel van 112BHV. Het 112BHV-certificaat Hoofd BHV Operationeel heeft een geldigheid van 2 jaar.