Ongevalsonderzoek

Leer effectieve methoden en vaardigheden voor het analyseren en oplossen van arbeidsongevallen!

Een arbeidsongeval is een ongeval die plaatsvindt op het werk. Sinds 1 januari 2023 kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een organisatie verzoeken om zelf onderzoek te doen naar een ongeval. Krijg je in jouw functie te maken met incidenten of (bijna-)ongevallen? Wil je meer weten over hoe je zelf onderzoek kunt doen naar een ongeval? Dan is deze training iets voor jou.

Trainingsinformatie

In deze training leer je aan welke voorwaarden een ongevalsonderzoek moet voldoen. Je weet waar je op moet letten tijdens het houden van getuigeninterviews en welke vragen je moet stellen. Daarnaast leer je hoe je een betrouwbare tijdlijn opstelt.

Aanpak
Je doorloopt alle onderdelen van de e-learning. Aan het einde van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname.

Speciaal voor Leidinggevenden en Arboprofessionals die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van onderzoeken naar arbeidsongevallen.

In de e-learning worden de volgende thema’s behandeld:

 • Arbeidsongevallen.
 • Nederlandse Arbeidsinspectie.
 • Zelfonderzoek.
 • Informatie verzamelen.
 • Informatie analyseren.
 • Passende maatregelen identificeren.
 • Verbeterplan opstellen.

Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze training:

 • Kun je zelfstandig een ongevalsonderzoek uitvoeren.
 • Ben je in staat om effectieve getuigeninterviews op te zetten.
 • Kun je een tijdlijn van het arbeidsongeval maken.
 • Weet je aan welke voorwaarden een zelfonderzoek moet voldoen.

Bewijs van deelname
Na het volgen van de e-learning ontvang je het bewijs van deelname ‘Ongevalsonderzoek’.