Ziekteverzuim en Re-integratie

Deze training leert je alles over ziekteverzuim en re-integratie

Je bent het aanspreekpunt voor ziekteverzuim en re-integratie, maar je mist af en toe kennis als het om specifiekere zaken gaat. Want hoe dring je bijvoorbeeld langdurig of frequent ziekteverzuim terug? Hoe ontwikkel je een verzuimbeleid? Wat zijn de rechten en plichten bij re-integratie? Deze training reikt je alle instrumenten aan om op een professionele manier met ziekteverzuim en re-integratie om te gaan.

Startmomenten

Trainingsinformatie

Tijdens deze training leer je wat ziekteverzuim exact is, welke soorten verzuim er zijn en wat de rol van de organisatie hierbij is. Daarnaast verdiep je je via diverse praktijkopdrachten in wet- en regelgeving en preventie en re-integratie. In de training word je begeleid door een ervaren praktijkdocent, die precies weet wat er wel en niet effectief is in de reële werkpraktijk van alledag. Je oefent onder andere met het voeren van verzuimgesprekken en re-integratiebegeleiding. Gedurende de training staan bij het uitvoeren van de opdrachten en oefeningen situaties die ook in jouw organisatie voorkomen centraal. Hierdoor is het heel eenvoudig om alles direct toe te passen in de praktijk.

Deze training is bestemd voor leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, verzuimcoördinatoren en iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft met ziekteverzuim.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Persoonlijke intake:
  • Vastleggen leerdoelen
  • Persoonlijke ontwikkelvraag
 • Ziekteverzuim
  • Oorzaken ziekteverzuim
  • Soorten verzuim
  • Rol van de organisatie
  • Ziekteverzuim als gedrag
 • Wet- en regelgeving
  • Ontwikkelingen in regelgeving
  • Wet verbetering poortwachter
  • Ziektewet, WIA en WAO
 • Ziekteverzuimbeleid
  • Ziekteverzuimreglement
  • Rol van de leidinggevende
  • Ziekteverzuimpreventie
  • Externe partijen (onder andere arbo en UWV)
 • Verzuimgesprekken
  • Gesprekstechnieken
  • Oefenen met verzuimgesprekken
 • Re-integratiebegeleiding
  • Het re-integratieplan
  • De begeleiding
  • Casemanagement
  • Samenwerking arbo en UWV
 • Persoonlijk ontwikkelplan
  • Vastleggen ontwikkelstappen
  • Persoonlijk actieplan

Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze training:

 • Heb je kennis van actuele wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim.
 • Heb je inzicht in de risicofactoren en hoe je verzuim vermindert en voorkomt.
 • Voer je effectievere verzuimgesprekken en weet hoe je de re-integratie bevordert.
 • Je kunt een praktisch verzuimbeleid binnen je organisatie introduceren.

Certificaat van deelname
Na afronding van deze training ontvang je een certificaat van deelname.

Incompany - Ziekteverzuim en Re-integratie

Wij bieden Ziekteverzuim en Re-integratie ook aan als incompanytraject en zorgen ervoor dat het perfect afgestemd is op de unieke behoeften en ervaringen van jouw organisatie. De inhoud en didactiek sluit dan naadloos aan op jullie wensen.

 • CEDEO klanttevredenheidscore: 10+
 • 112BHV neemt je de administratie uit handen
 • Iedere medewerker krijgt toegang digitaal leerplatform