BHV-praktijktraining in 4 uur

Is een halve dag praktijktraining voor BHV voldoende? Vaak is de eerste reactie: nee! Toch hebben wij hier bewust voor gekozen en weten we zeker dat we zowel de beginnende als de ervaren BHV’er hiermee goed opleiden. We leggen graag uit waarom een praktijktraining 4 uur duurt en waarom dit voldoende is.

Efficiënte blended training: zowel theorie als praktijk

Volg je een BHV-training bij 112BHV, dan volg je de theorie door middel van een e-learning, daarna volg je pas de praktijktraining die volledig gericht is op oefenen, oefenen, oefenen!
Daarin wordt geen onderscheid gemaakt in de ervaring van de BHV’er. Tijdens de praktijktraining, trainen deelnemers voor de basistraining en herhaling samen. Zij kunnen namelijk enorm veel van elkaar leren. Niet alleen omdat deelnemers die ervaren of minder ervaren zijn anders naar de lesstof kijken en andere vragen stellen. Ook omdat de nieuwe BHV’er kan leren van de ervaren BHV’er over hoe handelingen uitgevoerd moeten worden, en de ervaren BHV’er op die manier leert van het helpen van de nieuwe BHV’er.

4 uur praktijktraining gecombineerd met e-learning

Door het adaptieve karakter van onze e-learning is deze geschikt voor elk ervarings- en startniveau. In de e-learning wordt per hoofdstuk door middel van een instaptoets bekeken welke stof al wel beheerst wordt en welke stof nog niet of niet voldoende beheerst wordt. De e-learning wordt zo een maatwerkproduct dat focust op de lesstof die aandacht vereist. Nieuwe BHV’ers zullen hierbij (waarschijnlijk) de volledige lesstof moeten doorlopen. Ervaren BHV’ers krijgen wel de volledige leerstof opgefrist met behulp van de instaptoets, maar alleen de theorie die nog niet (voldoende) beheerst wordt, wordt vervolgens uitgebreid doorlopen. Wil je weten hoe dit werkt? Lees dan meer over adaptieve e-learning.

Praktijktraining is volledig praktijk

Wanneer de adaptieve e-learning afgerond is, zijn de leerdoelen over de theoriekennis voor de BHV behaald. Dit zorgt ervoor dat iedere cursist voldoende theoretische kennis heeft om te kunnen deelnemen aan de praktijkbijeenkomst. De focus van de praktijkbijeenkomst kan daardoor volledig gericht worden op het oefenen van BHV-competenties en diverse praktijkscenario’s. Doordat alle deelnemers met dezelfde theoretische basis naar de praktijktraining komen en de lesstof vers in het geheugen hebben, hoeft er geen kostbare tijd gebruikt te worden voor het uitleggen van de handelingen. De focus ligt op het toepasbaar maken in de praktijk. Het succesvol afronden van de e-learning is dan ook van essentieel belang voor het verloop van de praktijkbijeenkomst.

Deze combinatie van onze adaptieve e-learning vooraf en het gezamenlijk trainen met diverse niveaus van ervaring, maakt dat in de praktijktraining de focus direct kan liggen op het oefenen. Daarom is een halve dag BHV-praktijktraining bij 112BHV voldoende.