Adaptieve e-learning

BHV’ers trainen jaarlijks opnieuw om kennis paraat te houden en zelfverzekerd te kunnen handelen wanneer de situatie zich voordoet. Hoe mooi is het als zij niet elk jaar dezelfde uitgebreide e-learning hoeven te herhalen, maar alleen die delen herhalen die herhaling nodig hebben? Met adaptieve e-learning is dit mogelijk.

BHV-training aangepast aan beginnende en gevorderde BHV’ers

Iedere organisatie beschikt over (meerdere) opgeleide BHV’ers. Vaak doet iemand dit voor een aantal jaren. Een uitgebreide training voor een beginnend BHV’er is daarbij natuurlijk belangrijk, zo niet onmisbaar. Daarna is het belangrijk om zowel theorie als praktijk jaarlijks te herhalen.

Maar hoe is het als je ieder jaar precies dezelfde training krijgt? Jaar-in-jaar-uit vrijwel dezelfde theorie door te nemen? Dit is voor niemand inspirerend en zorgt ervoor dat de theorie minder goed wordt opgenomen. Hoe fijn zou het zijn wanneer de theorie op maat wordt aangeboden en je alleen heeft te focussen op stof die je nog niet beheerst of gedurende het jaar is weggezakt?

Leerdoelen

112BHV wil de e-learning leuk en leerzaam houden voor iedereen, van beginnende BHV’er tot en met de ervaringsdeskundige. Door onze adaptieve online leermethode hoeft iedere deelnemer alleen de theorie te doorlopen die niet of minder wordt beheerst. Dit zorgt ervoor dat deelnemers kunnen leren wat zij moeten leren, niet wat ze al 10 jaar weten. Zo is iedereen gericht bezig en leert de deelnemer het meest effectief.

Wanneer de adaptieve e-learning afgerond is, zijn de leerdoelen over de theoriekennis voor de BHV volledig behaald en is alle kennis up-to-date. Dit zorgt ervoor dat iedere cursist voldoende theoretische kennis heeft om te kunnen deelnemen aan de praktijkbijeenkomst. De focus van de praktijkbijeenkomst kan daardoor volledig gericht worden op het oefenen van BHV-competenties en diverse praktijkscenario’s.

Hoe werkt de adaptieve e-learning?

De adaptieve BHV e-learning bestaat uit 6 hoofdstukken, elk beginnend met een instaptoets. De instaptoets wordt toegespitst op de meest actuele theorie en benodigde leerdoelen. Met de instaptoets wordt de huidige kennis van de deelnemer bepaald en is meteen duidelijk welke theorie nog aandacht nodig heeft. De aangeboden theorie wordt daarmee toegespitst op de individuele deelnemer. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevantie van sommige onderdelen. Belangrijke leerdoelen, bijvoorbeeld met betrekking tot leren reanimeren, krijgen een zwaardere weging dan andere leerdoelen.

De slotjes laten zien dat er eerst een test gedaan wordt per hoofdstuk. Op basis van die ’test je kennis’ bekijkt de e-learning welke informatie jij krijgt, of dat je een gedeelte misschien volledig mag overslaan. Je kunt dan gelijk door kan naar de volgende ’test je kennis’.

Positieve reacties op de adaptieve e-learning

We krijgen positieve reacties op het uiterlijk en overzichtelijkheid van de e-learning. Je kunt tijdens de gehele e-learning je progressie zien. Ervaren deelnemers vinden het fijn dat ze de bij hen bekende theorie niet nogmaals hoeven te doorlopen. Bovendien is er veel aandacht besteed aan de afwisseling tussen tekst, vragen, filmpjes en afbeeldingen. Dit wordt als prettig ervaren en leuk om te doen.

Ook praktijktrainers zijn zeer te spreken over de adaptieve e-learning. De e-learning is efficiënt en zorgt ervoor dat in een relatief korte praktijkbijeenkomst, 100% praktijk getraind wordt. Zo kan er extra veel in de praktijk worden geoefend.