Sociale Veiligheid op het Werk voor Leidinggevenden

Een sociaal veilige en gezonde werkomgeving is een omgeving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen hun mening naar voren te brengen, fysiek en mentaal gezond zijn, fouten mogen maken, niet vrezen voor vernedering of intimidatie door collega’s of leidinggevenden en hun vakmanschap optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk. Het is een bepalend onderdeel van de interne arbeidsverhoudingen en cultuur binnen jouw organisatie. Het is een voorwaarde om effectief samen te werken, te leren en te presteren. Hoe realiseer je zo’n sociaal veilige werkomgeving? Welk leiderschap kan daaraan bijdragen? Hoe stimuleer je integer gedrag en het goede binnen de organisatie en onder je medewerkers? Voornamelijk ook als er niemand kijkt. Welke rol heb jij hierin te nemen als leidinggevende?

Startmomenten

Trainingsinformatie

Ter voorbereiding op de training volgen de deelnemers de e-learning Sociale veiligheid voor leidinggevenden van Online Academy. Na het volgen van de online module zijn de deelnemers zich bewust van het begrip sociale veiligheid, hebben ze inzicht in de verplichtingen die een organisatie heeft en hun rol als leidinggevenden.

Voorafgaand vullen de deelnemers een online intakeformulier in. Dit gebruikt de trainer om de training nog beter te laten aansluiten. Daarnaast denken de deelnemers na over de eigen rol als het gaat om sociale veiligheid op de werkvloer en nemen ze minimaal 2 praktijkvoorbeelden mee naar de training. Deze worden gebruikt als reflectie- en oefenmateriaal.

Tijdens de training werken we zo veel als mogelijk met voorbeelden uit de eigen praktijk van deelnemers. De trainer wisselt theorie af met veel oefeningen om bij te dragen aan het behalen van de leerdoelen. Daarbij is veel aandacht voor reflectie zodat deelnemers de impact van hun handelen kunnen inzien. Dit maakt dat deelnemers beter met het geleerde aan de slag kunnen in de praktijk. Aan het eind van de training formuleren de deelnemers hun eigen actieplan om ook daadwerkelijk in de praktijk hun verantwoordelijkheid en rol te kunnen pakken als het gaat om het borgen van de sociale veiligheid in hun organisatie.

Deze training is geschikt voor alle leidinggevenden in organisaties.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Persoonlijke intake:

 • Vastleggen leerdoelen
 • E-learning Sociale veiligheid op de werkvloer
 • Persoonlijke ontwikkelvraag

Signaleren van ongewenste omgangsvormen:

 • Spanning herkennen en reguleren
 • Grenzen leren herkennen en afbakenen
 • Aanspreken en uitspreken

Effectief handelen ten behoeve van sociale veiligheid:

 • Omgaan met machtsverhoudingen
 • Conflictvaardigheid van medewerkers vergroten
 • Diversiteit en inclusie

Persoonlijk actieplan:

 • Vastleggen ontwikkelstappen
 • Persoonlijk actieplan

Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kun je:

 • Je kent jouw rol en verantwoordelijkheden als het gaat om het creëren van sociale veiligheid binnen teams
 • Je kent de 4 fasen van psychologische veiligheid en wat je kunt doen om dit te vergroten
 • Je kent de principes van ethisch leiderschap en hebt geoefend met het toepassen hiervan
 • Je leert signalen van risico’s op sociale onveiligheid (tijdig) te herkennen en hierop in te spelen
 • Je hebt inzicht in hoe je jouw organisatie verder kunt helpen bij het bevorderen van een sociaal veilig werkklimaat en hebt een concreet actieplan voor een vervolg
 • Je hebt inzicht in de wijze waarop inclusie een rol speelt bij een veilige werkomgeving

Bewijs van deelname
Na afronding van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

Incompany - Sociale Veiligheid op het Werk voor Leidinggevenden

Wij bieden Sociale Veiligheid op het Werk voor Leidinggevenden ook aan als incompanytraject en zorgen ervoor dat het perfect afgestemd is op de unieke behoeften en ervaringen van jouw organisatie. De inhoud en didactiek sluit dan naadloos aan op jullie wensen.

 • CEDEO klanttevredenheidscore: 10+
 • 112BHV neemt je de administratie uit handen
 • Iedere medewerker krijgt toegang digitaal leerplatform