E-learning RI&E

Leer stap voor stap arbeidsrisico’s inventariseren en evalueren.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht en vormt de basis van het arbobeleid binnen je organisatie. Hierin breng je alle arbeidsrisico’s in kaart, plus de maatregelen om ze aan te pakken. Maar hoe doe je dat precies? En waarom is het zo belangrijk? Je ontdekt het in de e-learning RI&E.

Trainingsinformatie

De e-learning RI&E doorloop je volledig zelfstandig, in je eigen tijd en tempo. Je kunt op ieder willekeurig moment starten en diverse oefenopgaven maken om je kennis te toetsen.

Het belang van een goede RI&E
Met een goede RI&E voldoe je niet alleen aan de Arbowet. Je verkleint ook de risico’s op bijvoorbeeld bedrijfsongevallen of langdurig verzuim. En dat scheelt geld. Reken maar eens uit: loondoorbetaling bij verzuim kost een organisatie gemiddeld al snel 153 euro per werknemer – de kosten voor arbodienstverlening, omzetverlies en vervanging niet meegerekend.

Ook een arbeidsongeval is duur: gemiddeld 10.000 tot 20.000 euro. Een RI&E en bijbehorend plan van aanpak is dus een waardevolle investering. Voor iedereen binnen de organisatie.

 

De e-learning RI&E is voor iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het opstellen van de RI&E. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een preventiemedewerker.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • het belang van een RI&E;
 • waar een RI&E aan moet voldoen;
 • hoe je een RI&E opstelt en uitvoert;
 • hoe je de juiste mensen op de juiste momenten actief betrekt bij een RI&E;
 • RI&E-draagkracht creëren binnen de hele organisatie.

Het eerste deel van de e-learning is vooral theorie, gericht op het belang van de RI&E. Halverwege de e-learning zijn er twee opties:

 1. Je organisatie heeft nog geen RI&E:
  Dan nemen we je stap voor stap mee door het opstellen van een RI&E. Na elke stap ga je direct aan de slag met de uitwerking. Het eindresultaat? Een RI&E die aan alle verplichte onderdelen voldoet en getoetst kan worden.
 2. Je organisatie heeft al een RI&E:
  Dan leer je hoe je deze kritisch bekijkt, aanpast en up-to-date houdt. Een RI&E is namelijk nooit af.

Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze training:

 • Kun jij belang van een RI&E benoemen
 • Weet jij hoe een RI&E is opgebouwd
 • Weet jij een RI&E stap voor stap uit te voeren
 • Kan jij de juiste mensen op de juiste momenten bij de RI&E betrekken
 • Weet jij een RI&E op te stellen met draagkracht van de gehele organisatie.

Bewijs van deelname

Heb je de e-learning doorlopen en afgerond? Dan ontvang je het bewijs van deelname ‘risico-inventarisatie en -evaluatie’ .