Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI) – Blended

Wordt strategisch adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid

De opleiding Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI), leidt jou op tot strategisch adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Je leert hoe je risico’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunt herkennen en aanpakken. Uniek aan deze opleiding is dat je toegang krijgt tot de onafhankelijke RADI-Beroepsfederatie.

Trainingsinformatie

De opleiding Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI) leert je denken vanuit verschillende bedrijfseconomische invalshoeken. Deze invalshoeken combineer je met adequate kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Je ontdekt optimale samenhang tussen de verschillende DI-thema’s en leert gevolg en oorzaak uit elkaar te halen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan faciliterend leiderschap, eigenaarschap, bevlogenheid en betrokkenheid.

Na het volgen van deze opleiding mag je jezelf RADI-adviseur noemen! Dat is het hoogste niveau in Nederland binnen het vakgebied van duurzame inzetbaarheid. Je bent in staat om op strategisch niveau een gefundeerde risicoanalyse te maken voor jouw organisatie(s).

Deze opleiding is ter certificering aangeboden bij DNV, als enige in Nederland!

 

Deze opleiding is voor professionals die werken als casemanager, HR-professional, Arbeidsdeskundige of bijvoorbeeld Veiligheidskundige. Tijdens je werk houd je je bezig met het herkennen van potentiële risico’s op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Voor het volgen van de opleiding Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid heb je minimaal drie jaar relevante werkervaring nodig.

Deze opleiding is opgedeeld in klassikale en online bijeenkomsten, in de ochtend of middag/avond.
Na de laatste bijeenkomst lever je je businesscase in en kan het examenmoment gepland worden.

De opleiding is opgebouwd uit een aantal thema’s. Deze centrale thema’s zijn nauw verbonden met het hoofdthema: Duurzame Inzetbaarheid. Gedurende de thema’s wordt er ingezoomd op diverse betekenissen.

 • Strategisch inzicht Duurzame Inzetbaarheid
 • Organisatiekunde en Leiderschap
 • Arbeidsmarktontwikkelingen, Marco, meso, micro
 • Financiële Risicobeoordeling
 • Interne en Externe Marketing
 • Dialoog
 • Faciliteren & Eigenaarschap
 • Leren, Ontwikkelen en Veranderingsbereidheid
 • Stress, Druk, Vitaliteit
 • Bevlogenheid en betrokkenheid
 • Preventie en Amplitie
 • Human Being Leadership / Management
 • Inclusie
 • Inzicht en overzicht door de HR-jaarrekening

Na het volgen en behalen van de opleiding:

 • Kun jij op basis van de adviesvraag, ontrafelen welke vraagstukken op basis van Duurzame Inzetbaarheid spelen.
 • Herken je de potentiële risico’s op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.
 • Begrijp jij de samenhang tussen de verschillende factoren van duurzame inzetbaarheid (plezier, geluk, bevlogenheid, betrokkenheid, leiderschap, eigenaarschap, vitaliteit, gezondheid, stress, druk) en kun jij concrete stappen voorstellen voor verbetering.
 • Kun jij “eigenaarschap” creëren bij betrokkenen, zodat zij zelf de regie weten te nemen over hun struikelblokken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 • Weet jij hoe je KPI’s en scorecards opstelt en daarmee de voortgang van het behalen van gestelde doelen kunt meten.
 • Ben je in staat om praktische en haalbare aanbevelingen te geven aan organisaties, waarbij je ook uitwerkt hoe deze aanbevelingen in de dagelijkste praktijk van het bedrijf geimplementeerd kunnen worden.
 • Ben jij een stevige gesprekspartner voor leidinggevenden en directie. Jij kunt het grote plaatje zien van organisatievraagstukken en welke financiële afwegingen daarbij horen.
 • Stel jij op strategisch niveau Duurzame Inzetbaarheidsplannen op voor organisaties.
 • Heb jij de juiste vaardigheden ontwikkeld om commitment te leren vragen om de voorgestelde verbeterpunten door te voeren in de organisatie.

Na afronding van de opleiding leg je een examen af. In dit examen wordt getoest of je alle leerstof kunt doorvertalen naar de praktijk. Dit wordt gedaan door middel van een examen. Het  examen bestaat uit een businesscase die je schrijft voor één van je klanten of voor je eigen organisatie. Op basis van een organisatiebrede inventarisatie schrijf je een advies over hoe de duurzame inzetbaarheid voor de organisatie verbeterd kan worden.

Jouw advies zal schriftelijk beoordeeld worden, maar daarnaast leg je ook een mondeling examen af door jouw adviezen toe te lichten aan de examencommisie.
Beide uitkomsten bepalen of je slaagt voor de opleiding.

Na het succesvol afronden van deze opleiding word je ingeschreven in het onafhankelijke register Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid van de RADI Beroepsfederatie. Dit is het enige onafhankelijke register in Nederland onder notarieel toezicht. Tevens ontvang je je diploma.