Zo voorkom je pesten op de werkvloer

Roddelen, uitlachen en treiteren, ruim 1 op de 4 werknemers heeft er regelmatig mee te maken. Voorkom pesten met de vijf tips in deze blog.

Wist je dat ruim één op de vier werknemers (weleens) gepest wordt op het werk? Roddelen, treiteren en uitlachen komen helaas ook regelmatig bij volwassenen voor. De gevolgen van dit pestgedrag zijn zowel voor de werknemer als voor de werkgever groot. Lees in deze blog wat pesten precies is en wat je er tegen kunt doen.

Wat is pestgedrag?
Pestgedrag komt in allerlei verschillende vormen voor. Het is gedrag dat zich steeds herhaalt, bedreigend overkomt en waartegen een werknemer zich moeilijk kan verdedigen. Voorbeelden zijn roddelen, uitlachen en het uitschelden van werknemers. Ook ander gedrag dat in eerste instantie niet opvalt, kan veel impact op iemand hebben. Denk bijvoorbeeld aan genegeerd of overgeslagen worden bij uitnodigingen voor werkafspraken of borrels. Of werknemers die telkens een slechte beoordeling krijgen of openlijk gecorrigeerd worden tijdens een vergadering.

Grote gevolgen voor werknemer én werkgever
Langdurig pestgedrag heeft grote gevolgen voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Een gepeste werknemer heeft namelijk geen plezier meer in zijn/haar werk. Daardoor wordt de drempel om toch aan het werk te gaan steeds hoger. Het gevolg kan zijn dat een werknemer letterlijk ziek wordt en zich ziek gaat melden. Uit een onderzoek van TNO blijkt dat pestgedrag in 2020 voor ruim 4 miljoen extra verzuimdagen zorgde. Naast de fysieke en mentale gevolgen voor de werknemer, heeft pestgedrag daardoor ook financiële gevolgen voor de werkgever. Zo moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen. Berekeningen van TNO tonen aan dat dit om een bedrag van 900 miljoen euro gaat.

Vijf tips tegen pesten

  • Laat merken dat pestgedrag absoluut niet geaccepteerd wordt.
  • Geef zelf het goede voorbeeld en doe niet mee in het pestgedrag.
  • Neem meldingen over pestgedrag altijd serieus.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan waarbij werknemers zich veilig voelen.
  • Geef pestgedrag minder ruimte door een goede sfeer te creëren waarbij collega’s elkaar echt kennen.

Volg een training bij 112BHV!
Heb jij met pestgedrag op de werkvloer te maken? Wil jij weten hoe je met pestgedrag om kan gaan of hoe je pestgedrag kunt stoppen? Volg dan de 112BHV training Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.