Zo gebruikt u een Automatische Externe Defibrillator (AED)

Bijna 75 procent van de Nederlanders heeft geen idee wat te doen als iemand een hartstilstand krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis onder ruim 1.000 deelnemers. Van een Automatische Externe Defibrillator (AED) heeft 69% weleens gehoord, maar slechts 23% weet ook hoe die werkt.

Volgens het Rode Kruis kan voldoende kennis van reanimeren en de werking van een AED het verschil maken tussen leven en dood. De overlevingskans van het slachtoffer verdubbelt namelijk als de reanimatie binnen 6 minuten begint. Ook beginnen mensen die weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand sneller met reanimeren dan mensen die dat niet weten.

Maar wanneer en hoe zet u een AED ook alweer in?

Stap 1. Zorg voor een veilige plek en controleer het bewustzijn

 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’
 • Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos
 • Blijf bij het slachtoffer en roep om hulp!

Stap 2. Bel direct 112 (of laat bellen)

 • Vraag om een ambulance en zeg dat het om een bewusteloos slachtoffer gaat.
 • Zet de telefoon op luidspreker en leg hem vlak naast je neer.
 • Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar).

Stap 3. Controleer de ademhaling

 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen.
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (‘kinlift’).
 • Kijk naar de borstkas, luister aan de mond of neus of je geluid hoort en voel met je wang maximaal 10 seconden of je lucht voelt.
 • Geen (normale) ademhaling?

Stap 4. Start direct met 30 borstcompressies

 • Zet je handen midden op de borstkas
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut)

Stap 5. Beadem 2 keer

 • Doe de kinlift (zie stap 2)
 • Kantel het hoofd naar achteren
 • Knijp de neus dicht
 • Pas mond-op-mondbeademing toe
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoogkomt (kijk naar de borstkas)
 • Geef nog een beademing als de borstkas inzakt.
 • Beadem in totaal 2 keer

Stap 6. Als de AED er is

 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk
 • Ontbloot de borstkas
 • Zet de AED aan
 • Doe altijd wat de AED zegt!
 • Bevestig de elektroden

Stap 7. Ga door met reanimeren tot er hulp is!

 • Wissel eventueel elke 2 minuten met iemand af