Welke brandblusser gebruik je bij welke brand?

Zo houd je controle over (kleine) branden

Het is niet altijd makkelijk om te weten welk type blusser geschikt is voor welke brandklasse. Daarom gaan we in deze blog dieper in op de verschillende typen brandblussers en specifieke brandklassen. Zo weet je altijd welk blusmiddel je moet gebruiken.

Het belang van brandblussers en brandveiligheid

Voordat we ingaan op de verschillende typen brandblussers, is het belangrijk om te benadrukken dat brandblussers alleen bedoeld zijn voor kleine, beginnende branden. In geval van een brand moet je altijd onmiddellijk alarm slaan en indien nodig evacueren.

De verschillende typen brandblussers

Er zijn vier hoofdtypen brandblussers, elk geschikt voor verschillende brandklassen en situaties:

Waterblusser

  • De waterblusser is effectief voor brandklasse A, wat verwijst naar branden veroorzaakt door vaste materialen zoals hout, papier en textiel. Deze blusser is dus niet geschikt voor branden veroorzaakt door olie, benzine of andere brandbare vloeistoffen.

Poederblusser

  • De poederblusser is veelzijdig en geschikt voor verschillende brandklassen: A, B, C en D. Maar poederblussers hebben wel een paar nadelen, zoals het risico van herontsteking en de kans op schade door het fijne poeder. Ook moet het opruimen van het poeder na gebruik aan professionals worden overgelaten.

Schuimblusser

  • De schuimblusser is ideaal voor brandklassen A, B en F. Het schuim neemt zuurstof weg, waardoor het vuur wordt gedoofd. Deze blusser veroorzaakt minimale nevenschade en heeft een langere spuitduur waardoor het geschikt is voor kantoren en thuisgebruik.

CO2- of Koolstofdioxideblusser

  • De CO2-blusser is geschikt voor brandklasse B en C. Door het gebruik van koolstofdioxide wordt het vuur verstikt en daalt de zuurstofconcentratie. Let op: deze blusser kan afkoelen tot zeer lage temperaturen. Houd de blusser daarom bij het handvat vast om bevriezingswonden te voorkomen.

Overzicht van alle brandklassen

Brandklasse A
Dit is een brand van vaste stoffen zoals: hout, papier, rubber, meubels, gordijnen.
Geschikte blusmiddelen: brandslanghaspel, poederblusser, sproeischuimblussers en een blusdeken.

Brandklasse B
Dit is een brand van vloeibare stoffen zoals: benzine, dieselolie, aceton, was.
Geschikte blusmiddel: sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.

Brandklasse C
Dit is een brand van gassen: butaan, propaan en aardgas.
Geschikte blusmiddel: Schuim CO2, BC-poeder of ABC poederblussers.

Brandklasse D
Dit is een brand van brandbare metalen: magnesium, aluminium en natrium.
Geschikte blusmiddel: D-poeder (metaalbrand-poeder).

Brandklasse F
Dit is een brand van Oliën en vetten zoals: Frituurvet
Geschikte blusmiddel: vetblusser, blusdeken

Brandveiligheid boven alles

Het kiezen van de juiste brandblusser bij een brand is van belang om kleine branden onder controle te houden en schade te minimaliseren. Onthoud dat brandblussers alleen geschikt zijn voor beginnende branden en dat het belangrijk is om direct alarm te slaan en indien nodig te evacueren. Naast het begrijpen van brandblussers is het kennen van vluchtroutes, nooddeuren en verzamelplaatsen onderdeel van de algehele brandveiligheid.