Vooral kleine bedrijven stellen minder vaak een bhv’er aan

Kleine bedrijven hebben minder vaak een bedrijfshulpverlener dan grote bedrijven. Van de bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft 40% geen bhv’er en van de bedrijven met meer dan 100 medewerkers is dat maar 2%. Dat blijkt uit het monitoronderzoek Arbo in bedrijf van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verder blijkt uit het onderzoek dat in 2018 33% van de bedrijven zowel een RI&E als een contract met een arbodienstverlener, bhv en een preventiemedewerker had.

In 2018 had 49% van de bedrijven wel een RI&E, maar slechts 30% had daadwerkelijk alle belangrijke risico’s geïnventariseerd. Ook had 46% van de bedrijven nog geen preventiemedewerker in dienst. Deze cijfers laten wel een stijgende lijn zien ten opzichte 2016, maar er is zeker ruimte voor verbetering.

Over Arbo in bedrijf

Arbo in bedrijf is een monitoronderzoek dat elke twee jaar door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gepubliceerd. Het onderzoek bevat kerncijfers over de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig werken.