Tips voor Veilig Werken in de Warmte

Hitte op het werk: Essentiële informatie voor een veilige en gezonde zomer

Werknemers die buiten werken of zich in warme omgevingen bevinden, moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen om hun gezondheid te beschermen. Hitte kan niet alleen leiden tot verminderde prestaties, maar ook tot gezondheidsproblemen. In deze blog delen we belangrijke tips voor veilig en gezond werken in de warmte, evenals hoe werkgevers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om een veilige werkomgeving te bieden.

Houd rekening met zonkracht bij werk in de buitenlucht

Buiten werken onder de brandende zon kan de huid beschadigen en het risico op huidkanker vergroten. Check dagelijks de actuele zonkracht op de website van het KNMI. Neem maatregelen om jezelf te beschermen, zoals het dragen van beschermende kleding en het gebruik van zonnebrandcrème met een hoge SPF.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Kwetsbare werknemers, zoals mensen met gezondheidsproblemen, moeten extra voorzichtig zijn bij werk in de warmte. Zwangere vrouwen, mensen met hart- en vaatziekten of die medicijnen gebruiken, lopen meer risico. Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een bedrijfsarts.

Tips voor veilig en gezond werken in de warmte

  • Drink voldoende water, maar vermijd alcohol.
  • Houd het zoutgehalte in je lichaam op peil.
  • Overweeg een tropenrooster of verkorte werktijd.
  • Neem regelmatig extra pauzes.
  • Beperk zware lichamelijke inspanning.
  • Draag luchtige, katoenen kleding.
  • Ventileer werkruimtes goed en gebruik zonwering.
  • Verhoog luchtcirculatie met ventilatoren.
  • Houd platte daken nat om afkoeling te bevorderen.

Effecten van warmte op productiviteit en concentratie

Bij hoge temperaturen kan de productiviteit met wel 2% per graad dalen, en het concentratievermogen neemt af. Werknemers die geconcentreerd moeten blijven, zoals in de vervoersbranche of bij werken op hoogte, moeten extra waakzaam zijn. Gezondheidsproblemen kunnen ook toenemen bij bepaalde medische aandoeningen.

Wetgeving en verplichtingen voor werkgevers

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van je werknemers. Er is geen vastgestelde maximumtemperatuur, maar werkgevers moeten met werknemers overeenstemming bereiken over werken in warme omstandigheden. Het opnemen van werken in de warmte in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt bij het identificeren en aanpakken van risico’s.

Inzicht in risico’s en advies

Neem bij werk in hoge temperaturen contact op met een arbeidshygiënist voor advies over het klimaat binnen en buiten. Zij kunnen het klimaatsysteem, de ventilatie en hittebelasting beoordelen en oplossingen bieden. Door het nemen van preventieve maatregelen blijven werknemers inzetbaar, zelfs tijdens hete zomers.

Prioriteit voor veilig werken in de warmte

Het is essentieel dat werknemers en werkgevers samenwerken om veilig te werken in de warmte. Werknemers moeten de genoemde tips in acht nemen, terwijl werkgevers ervoor moeten zorgen dat ze een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Het naleven van de wetgeving en het opnemen van werken in de warmte in de RI&E zijn belangrijke stappen naar een veilige werkomgeving, zelfs bij hoge temperaturen. Zo kunnen we productief blijven en de gezondheid van iedereen waarborgen.