Hierom zijn inclusieve reanimatiepoppen belangrijk

Waarom is het belangrijk om bij reanimatietrainingen met inclusieve reanimatiepoppen, dus niet alleen mannelijke maar juist ook vrouwelijke, te oefenen? Als een vrouw in het openbaar buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, is de kans dat ze wordt gereanimeerd ruim een kwart lager dan bij een man. Haar overlevingskans is daarom ook een stuk lager dan die van een man.

Dit heeft twee redenen. Een reden is dat de medische standaard altijd is gebaseerd op het mannelijke lichaam. Gelukkig komt daar langzamerhand verandering in, maar de symptomen van een hartinfarct bij vrouwen zijn nog steeds niet algemeen bekend. Die symptomen zijn in de nek en de kaak, braken, buikpijn, vermoeidheid en kortademigheid. Vaak denken omstanders bij vrouwen dat ze flauwvalt en niet aan een hartstilstand.

Intieme aanraking is een drempel

De tweede reden heeft niets met medische kennis, of het gebrek daaraan, te maken. Het lijkt erop dat veel mensen terughoudend zijn om te reanimeren omdat ze dan onvermijdelijk de borsten van de vrouw aan zullen raken. Je zet bij een reanimatie namelijk je handen op het borstbeen en dat zit precies tussen de borsten. Deze intieme aanraking is voor veel mensen een drempel die ze niet overgaan en daarom niet of te laat beginnen met reanimeren. Helaas kost dat dus levens.

Ook bij het gebruik van een AED levert deze gêne problemen op. Als je een AED gebruikt moet je namelijk de BH losknippen en verwijderen. De metalen beugel in de BH is gevaarlijk omdat die stroom geleid. Misschien zijn mensen ook terughoudender door de #MeToo-discussie en de (terechte) aandacht voor ongewenste intimiteiten. Maar in dit geval kan het een leven kosten.

Sneller handelen red levens

Oefenen op vrouwelijke torso’s is daarom heel belangrijk. Daarmee wennen cursisten aan het aanraken van de borsten en wordt het losknippen van de BH een standaard handeling. De schaamte of gêne vermindert hierdoor, zodat er sneller gehandeld wordt. En bij een hartstilstand is het van het grootste belang om zo snel mogelijk met reanimeren te beginnen, want dit vergroot de overlevingskans aanzienlijk.