Gezond en veilig werken op kantoor

Werken op kantoor lijkt op het eerste gezicht niet zo risicovol. Achter het bureau voelen we ons veilig. Toch zijn er wel degelijk risico’s. Denk bijvoorbeeld aan een hoge werkdruk, een slechte werksfeer, beeldschermwerk, langdurig zitten en een onaangenaam binnenklimaat. En de belangrijkste, groeiende factor bij ziekteverzuim treft ook (of juist) kantoorwerk: de psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Breng de risico’s in kaart

PSA is verantwoordelijk voor een groot deel van het arbeidsgerelateerde ziekteverzuim. Als er geen maatregelen worden genomen, kan PSA leiden tot een burn-out. Mensen met een burn-out blijven gemiddeld ruim een half jaar thuis! Er is veel bekend over werkstress en de mogelijkheden om dit te voorkomen. Dus het is tijd dat ook kantoren de risico’s die er zijn onder ogen zien en maatregelen nemen.

Kantoren RI&E

Recent is een handige, gratis tool op de markt gekomen waarmee je op een gemakkelijke en gestructureerde manier de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een kantoor in kaart brengt: de Algemene Kantoren-RI&E van Steunpunt RI&E (rie.nl). In deze online risico-inventarisatie en –evaluatie wordt ingegaan op de specifieke risico’s op een kantoor, zoals binnenklimaat (schadelijke effecten van printers) en gezond beeldschermwerk. Daarnaast is er dus veel aandacht voor psychosociale arbeidsrisico’s, zoals werkdruk en agressie. Met deze RI&E maak je een concreet Plan van Aanpak om alle risico’s in de kantooromgeving te verminderen.

Kantoren RI&E heeft geen toetsingsvrijstelling

De Kantoren RI&E is (nog) niet erkend. Daarom zijn ook organisaties met maximaal 25 werknemers verplicht om hun Kantoren RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Voor organisaties met meer dan 25 werknemers is zo’n toetsing altijd verplicht.

Ga naar de Kantoren RI&E