Brand in een verzamelkantoor: wie is verantwoordelijk voor de ontruiming?

In de Arbowet staat dat elke werkgever moet zorgen voor goede Bedrijfshulpverlening (BHV). Maar hoe zit het als je met andere organisaties in één gebouw bedrijfsruimte huurt? Wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Volgens de Arbowet moet de verhuurder voor alle veiligheidsvoorzieningen zorgen, zoals noodverlichting, vluchtwegen, nooduitgangen, brandmelders, brandblussers en brandslangen. Hij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van die voorzieningen.

Samenwerken bij ontruiming

Maar voor de BHV is elk afzonderlijk bedrijf in het verzamelgebouw zelf verantwoordelijk. En dan wordt het enigszins ingewikkeld. Want wie doet wat in het geval van calamiteiten en de ontruiming van het gebouw bij brand of een andere calamiteit? De BHV’ers van de verschillende bedrijven moeten in zo’n situatie net zo samenwerken als dat bij één werkgever zou gaan.

Goede onderlinge afspraken zijn dus van groot belang. Zorg voor het volgende:

  • Een goede samenwerking
  • Ga met elkaar in gesprek.
  • Betrek de verhuurder.
  • Maak een gezamenlijk calamiteitenplan.
  • Zet een goede BHV-structuur op.
  • Oefen minstens 1 keer per jaar een ontruiming.
  • Leid genoeg BHV’ers op.

Betrek de verhuurder

Tegenwoordig zien we steeds meer dat grote kantoorpanden waar voorheen één organisatie of bedrijf in zat, worden verbouwd tot een verzamelkantoor of bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar of verhuurder van zo’n gebouw heeft ook belang bij een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening. Een brand of waterschade heeft, mogelijk financiële, gevolgen voor hem. De bedrijfszekerheid is er zeker bij gebaat als de verhuurder betrokken is bij het opzetten van een goede BHV-organisatie. Dus als de verhuurder dit niet op eigen initiatief doet, is het zeker de moeite waard om hem hierbij te betrekken.