Samenwerken op gebied van BHV. Hoe werkt dat?


Elke werkgever moet altijd minimaal één bedrijfshulpverlener aanwijzen. In kleine bedrijven mag hij dat ook zelf zijn. Het is toegestaan om met andere bedrijven samen te werken op het gebied van bedrijfshulpverlening. Er zijn verschillende situaties denkbaar:

 • bedrijven die dicht bij elkaar liggen (in één straat)
 • ondernemers die in één gebouw zitten (winkelcentrum, bedrijfsverzamelgebouw)
 • werkgevers op een bedrijventerrein
 • ondernemers in een ondernemersvereniging

Samenwerken – Op welke gebieden en wat zijn de voordelen?

Over verschillende aspecten van de BHV kunnen samen afspraken worden gemaakt. Denk hierbij aan afspraken over

 • gezamenlijke ontruimingsinstructie
 • gebruik van vluchtplattegronden
 • vervanging bij afwezigheid van de eigen BHV’er
 • gezamenlijke inkoop van BHV opleidingen
 • gezamenlijke aanschaf van BHV materialen, zoals blus-, eerste hulp- en communicatiemiddelen.

Een bijkomend voordeel van samenwerken is dat er minder beheerslast is, doordat de bedrijfshulpverlening gezamenlijk wordt geregeld en men elkaar kan bijstaan bij een incident. De samenwerking kan leiden tot kostenverlaging door:

 • het gezamenlijk inkopen van BHV-opleidingen en BHV-middelen.
 • onderlinge afspraken te maken over vervanging bij afwezigheid van de BHV’er.

Werkgever blijft verantwoordelijk voor BHV

De BHV kan dus ook gezamenlijk met andere bedrijven in uw omgeving worden gerealiseerd. Op projecten met meerdere werkgevers hoeft niet elke werkgever een eigen BHV-organisatie op te zetten. Wel moeten hierover afspraken gemaakt worden. Werknemers van andere werkgevers vallen dan onder de ‘BHV-paraplu’ van de coördinerende werkgever. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de benodigde instructies. Iedere werkgever is echter verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers en blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de bedrijfshulpverlening. Hij zal dus moeten controleren of de BHV-taken daadwerkelijk in goede handen zijn.

Samenwerking BHV vastleggen

Als er wordt samengewerkt moeten de afspraken over de samenwerking schriftelijk worden vastgelegd. Bekijk het voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst BHV.

Uitgangspunten bij samenwerking BHV

1. Iedere werkgever moet zelf de BHV regelen. Er mag wel worden samengewerkt met andere bedrijven.

2. De werkgever is er onder alle omstandigheden zelf aansprakelijk voor dat de BHV in zijn bedrijf goed is geregeld.

3. Iedere werkgever moet de BHV zo inrichten dat de algemene en specifieke restrisico’s die uit de RIE voorkomen door de BHV worden afgedekt. Dat is ook het geval als er wordt samengewerkt. In kleine bedrijven kan de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren, als hij maar zorgt dat er vervanging is geregeld bij zijn afwezigheid. Door samen te werken met andere werkgevers kan hij de vervanging regelen.

4. Naast de zaken die elk bedrijf voor zichzelf moet regelen, moeten werkgevers onderling ook afspraken maken over de BHV als zij gezamenlijk ruimten en noodvoorzieningen gebruiken. Om dit te kunnen doen moet er een inventarisatie worden gemaakt (zie punt 5).

5. Er moet worden geïnventariseerd:

 • wat de specifieke restrisico’s zijn met het oog op de ligging van het gebouw/terrein en in de gezamenlijke ruimten;
 • welke noodvoorzieningen en vluchtwegen er zijn in de gezamenlijke ruimten van het gebouw/terrein;
 • wat de bezetting van het gebouw/terrein is (dag/avond/nacht/weekend);
 • welke brandmeld- en alarmeringsvoorzieningen, eerste hulp-middelen en ontruimingsmiddelen aanwezig/nodig zijn;
 • op welke restrisico’s de BHV van de individuele bedrijven is voorbereid.

De werkgevers spreken op grond van de resultaten af hoe zij gezamenlijk de BHV voor het gebouw/terrein als geheel organiseren en welke voorzieningen en middelen beschikbaar/nodig zijn.

6. Als er wordt samengewerkt, dienen er met alle deelnemende bedrijven afspraken te worden gemaakt en deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Veelgestelde vragen over samenwerken op gebied van BHV.

1. Voor welk deel van het gebouw/straat/terrein zij werkgevers verantwoordelijk als het om BHV gaat?
Winkelcentra: Het terrein buiten de winkels behoort tot het openbare terrein of tot het terrein van de verhuurder. Als er in een afgesloten winkelgalerij een incident plaatsvindt, is de verhuurder aansprakelijk voor de BHV.

Als het terrein openbaar terrein is, zijn de werkgevers niet aansprakelijk voor de BHV. De professionele hulpverleningsdiensten worden dan ingezet. Als niet duidelijk is of een terrein tot het openbare terrein behoort, vraag dit dan na bij de gemeente of bij de verhuurder

2. Wat is de rol van de verhuurder van het gebouw/terrein?
De verhuurder kan in het huurdersoverleg of het huurdersreglement regelen dat bedrijven met gelijkluidende risico’s samenwerken op het gebied van BHV.

3. Welke rol kan de beveiliging hebben?
De beveiliging kan worden ingezet voor de BHV. Er dient dan wel duidelijk te zijn onder wiens gezag dat gebeurt. Als de beveiliging BHV-taken uitvoert in het gebouw/op het terrein onder het gezag van zijn eigen werkgever, is er sprake van samenwerking en dienen de afspraken schriftelijk te worden vastgelegd. De bedrijven dienen dan altijd ook zelf BHV geregeld te hebben. De beveiliging kan de BHV-taken niet geheel overnemen.

Bron: NIBHV

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen