Is een RI&E verplicht?


De RI&E (Risico Inventarisatie & – Evaluatie) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in artikel 5 van de Arbowet.

Waarom is een RI&E verplicht?

Iedere werkgever is verplicht de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen met de RI&E. Ook moet BHV geregeld zijn. Waarom is dat zo belangrijk? En wat zijn de regels? Bekijk de video en je weet waarom.

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen