Logo

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft afgelopen voorjaar nieuwe Richtlijnen Reanimatie bekendgemaakt. Deze richtlijnen vervangen de richtlijnen uit 2015. Ze zijn gebaseerd op de nieuwe Europese Reanimatie Richtlijnen (guidelines 2021) van de European Resuscitation Council. Waar nodig heeft de Nederlandse Reanimatie Raad deze aan de Nederlandse situatie aangepast.

Reanimeren volgens deze richtlijnen maakt de kans op overleven zo groot mogelijk. Experts beoordelen de richtlijnen elke vijf jaar opnieuw. Zo blijven de richtlijnen up-to-date op basis van de nieuwste onderzoeken. Deze richtlijnen gelden voor professionele hulpverleners, EHBO’ers, burgerhulpverleners, maar ook voor leken.

Dit zijn de veranderingen

Ten opzichte van 2015 is veel hetzelfde gebleven. Hoe we borstcompressies bij volwassenen en oudere kinderen geven, en hoe snel en hoe diep we dat doen, is bijvoorbeeld niet veranderd. Wél veranderd is onder andere:

  • Er is meer aandacht voor het voorkómen van een hartstilstand.
  • Het vroegtijdig herkennen van bewustzijnsveranderingen is opgenomen in de richtlijn. Zo staat er welke signalen kunnen wijzen op een stoornis van het hart of de circulatie.
  • Er is extra aandacht voor continue controle van vitale functies die op een mogelijke verslechtering kunnen wijzen van een slachtoffer dat (weer) circulatie heeft.
  • Er staat nu expliciet in de richtlijnen vermeld dat de elektrodedraden van de AED tijdens de analyse vrijgehouden moeten worden.
  • De borstcompressietechniek bij baby’s (onder de 1 jaar) is veranderd.

Wat betekenen de nieuwe richtlijnen voor de bhv’er?

Bij een (herhalings)training zal de instructeur de training volgens deze nieuwe richtlijnen geven. De instructeur moet dan al wel zelf een opfristraining hebben gevolgd. De nieuwe Nederlandse Richtlijnen Reanimatie kun je downloaden via de site van de Nederlandse Reanimatie Raad.