BHV theorie
De BHV theorie bestaat uit 6 adaptieve modules. Elke module start u met een instaptoets. Aan de hand van deze instaptoets wordt bepaald hoeveel kennis u heeft over de verschillende leerdoelen van deze module. Op basis van uw score op de verschillende leerdoelen wordt een voor u op maat gemaakte module samengesteld. U gaat aan de slag met de leerdoelen waarvoor u nog niet voldoende kennis heeft. De leerdoelen waarvoor u wel genoeg kennis heeft hoeft u niet nog een keer te doorlopen.

Wanneer u de leerdoelen voor alle 6 de modules heeft behaald kunt u het theoriecertificaat downloaden. Hiermee krijgt u toegang tot de BHV praktijkdag.

BHV praktijk
Zodra u alle leerdoelen in de adaptieve e-learning hebt behaald en u het theoriecertificaat beschikbaar is volgt u de halve dag BHV praktijk. In deze 4 uur leert u, onder begeleiding van NIBHV-gecertificeerde BHV-trainers, reanimeren, een AED gebruiken, verbanden aanleggen en kunt u oefenen met verschillende blus- en verbandmiddelen. De trainer beoordeelt of u in staat bent om de theorie in de praktijk te brengen. Wanneer dat het geval is, ontvangt u uw BHV certificaat.