Een RI&E ofwel Risico Inventarisatie & Evaluatie is verplicht volgens de Arbowet. Maar bij veel bedrijven met minder dan tien medewerkers ontbreekt deze RI&E of het bewustzijn ervan. Dit blijkt uit gegevens van het Ministerie van SZW en TNO. Geen RI&E betekent slecht zicht op gezondheids- en veiligheidsrisico’s en er ontbreekt een plan van aanpak hoe om te gaan met die risico’s.

De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld.

Aan de slag met de RI&E
Het maken van een RI&E is niet ingewikkeld en kan een hoop ellende voorkomen. Als je weet wat de risico’s zijn, is het eenvoudig om maatregelen te nemen. Op rie.nl vind je duidelijke instructies en handige tools.

Meer informatie en een stap voor stap handleiding vind je in de brochure van Steunpunt RI&E Aan de slag met RI&E.

 

Bron: Steunpunt RI&E

Nieuwe Nederlandse Richtlijnen Reanimatie
6 augustus 2021

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft afgelopen voorjaar nieuwe Richtlijnen Reanimatie...

lees meer

Sietske Cnossen van NH Hotels: “Medewerkers moeten veilig kunnen werken.”
14 mei 2021

Door de coronapandemie hebben ook de hotelketens het zwaar. Ook...

lees meer