Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Wijziging Arbowet 2017

Begin 2017 is het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Belangrijke wijzigingen in deze vernieuwde Arbowet zijn meer aandacht voor preventie, grotere betrokkenheid van werkgevers en werknemers, een sterkere rol van de preventiemedewerker en verbetering van de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Met deze training bent u op de hoogte van de wijzigingen in de Arbowet en wat de gevolgen hiervan zijn voor u en uw organisatie. Zo kunt u aan de slag met de vernieuwde Arbowet.

Doelgroep

Deze training is gericht op alle medewerkers die betrokken zijn bij het implementeren of maken van veiligheidsbeleid binnen een organisatie.

Doel en opzet

Na de training kent u op hoofdlijnen de wijzigingen van de Arbowet van 2017 en wat ze betekenen voor u en uw organisatie. Er wordt ingegaan op de nieuwe positie en rol van de preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR en Inspectie SZW. U krijgt inzicht in de vernieuwde opzet van preventiebeleid. Zo kent u de Arbo thema’s die een gezondheidsrisico kunnen veroorzaken en welke mogelijke beheermaatregelen kunnen worden toegepast. Hierover kunt u duidelijk adviseren.

De training wordt gegeven door een deskundige docent die zich gespecialiseerd heeft in deze wijzigingen. Met deze training voldoet u aan de eisen vanuit de Arbowetgeving wat betreft de invulling van de interne deskundigheid.

Meer informatie over de training Wijziging Arbowet 2017