Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Preventiemedewerker (ook beschikbaar als e-learning)

Als preventiemedewerker draagt u bij aan de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Wilt u zich inzetten voor goede arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf? In deze training ontwikkelt u zich tot deskundige preventiemedewerker. U gaat aan de slag met maatregelen voor een veiligere werkomgeving, het opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en communicatie met OR (ondernemingsraad) en MR (medezeggenschapsraad).

Voor wie?

Voor medewerkers die zich tot preventiemedewerker willen ontwikkelen en affiniteit hebben met arbozorg. U wilt bijdragen aan het voorkomen van risico’s binnen uw bedrijf of organisatie.

Vooropleiding

Voor deze training geldt geen specifieke vooropleiding. Er wordt uitgegaan van een MBO-denkniveau.

Uw resultaat

Na de training heeft u inzicht in de arbozorg en kunt u het volgende:

  • toepassen van de Arbowet;
  • samenwerken met betrokken partijen omtrent een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • maatregelen uitvoeren ten behoeve van een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Meer informatie over de opleiding Preventiemedewerker